Pengenalan :

Pemprosesan permohonan pemberimilikan tanah secara on-line di antara Pejabat Daerah Dan Tanah Negeri Terengganu dari satu peringkat
ke peringkat yang lain mengikut bidang tugas pegawai-pegawai yang terlibat. Berikut statistik permohonan tanah pecahan mengikut mukim
Tahun :
JpGraph Error: 15009 Illegal pie plot. Sum of all data is zero for Pie Plot