Pencapaian Piagam Pelanggan Cetak
Oleh Administrator   
Khamis, 31 July 2014 14:49

 

Pencapaian Piagam Pelanggan / Objektif Kualiti 2018

 

 

Piagam Pelanggan/

Objektif Kualiti

Sasaran/Tempoh

Pencapaian

Pemberimilikan Tanah

8 bulan

80%

Lesen Menduduki Sementara

3 bulan

90%

Permit Pengalihan Harian

Kelulusan - 1 jam

Pengeluaran Borang 4C KTN - 30 minit

100%

Perizaban Tanah

6 bulan

90%

Pendaftaran Hakmilik

3 Hari bekerja

100%

Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga

1 hari bekerja - bagi kes-kes tertentu iaitu:

  • Sehingga 15 perserahan sahaja.
  • Penolak/penerima/pengadai yang membawa sendiri.
  • Menerima perserahan sebelum jam 1.00 tengahari.

2 hari bekerja - bagi kes-kes yang

· melebihi 15   perserahan sehari.

· Bukan Urusniaga.

98%

 

 

 

 

100%

Perintah Jual

6 bulan

82

Tukar Syarat Tanah

4 bulan

81%

Pecah Sempadan/Pecah Bahagian/Cantuman Tanah

2 bulan

89%

Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Serentak.

6 bulan

87%

Penyerahan dan Pemberian Semula Tanah

6 bulan

80%

Pengambilan Tanah

12 bulan

90%

Kebenaran Urusniaga (Kelulusan Pentadbir Tanah)

2 hari bekerja

80.9%

Operasi Penguatkuasaan

1 hari bekerja

100%

Pungutan Cukai Tanah / Tunggakan Cukai Tanah

Peningkatan 5% setiap tahun

90.27%

Aduan pelanggan

Penyelesaian aduan 100% setiap tahun

100%

 

 


 

DiKemaskini Pada Ahad, 05 Mei 2019 08:30
Jumlah Capaian Ke Laman ini :2707 kali.